/* */

Cliëntenraden
Voor cliëntenraden is het veelal nóg lastiger om invloed op het beleid uit te oefenen dan voor ondernemingsraden. Cliëntenraden vertegenwoordigen een achterban die veelal moeilijk te bereikbaar is. Voor het dagelijks bestuur is het een kunst om andere leden te laten participeren in de activiteiten.

Een veel gehoorde klacht is dat de bestuurder welwillend is, echter er gebeurt niks met de adviezen en suggesties. Als clientenraad kun je dit accepteren of er iets aan veranderen. Het werk in de cliëntenraad is vrijwillig wat het nog belangrijker maakt dat er effectief en efficiënt gewerkt wordt. In de trainingen sluit ik daarom aan bij de onderwerpen die op dat moment spelen binnen de cliëntenraad. Daardoor kan de training eindigen met een advies, een concreet plan van aanpak, afspraken voor werving e.d.

In trainingen aan cliëntenraden zijn de volgende resultaten geboekt:
* Heldere afspraken maken met de bestuurder.
* Activeren van leden van de cliëntenraad.
* Strategie rond werven van nieuwe leden
* Advies over bejegening.
* Samenwerken als team

Voorbeelden van onderwerpen die in trainingen behandeld zijn:
Hoe kan ik het beïnvloed dat de bestuurder wat met onze adviezen doet? Taakverdeling, samenwerking, verhogen participatie van de leden, adviseren, strategie, werving van nieuwe leden.