/* */

Leidinggevenden en medewerkers
Individuele leervragen zijn vaak beter in te vullen door middel van coaching. De meeste coachingstrajecten bestaan uit een aantal sessies (4-7) van 1,5 uur. Voor dat de coaching start, wordt goed geïnventariseerd wat de resultaten van de coaching moet zijn. In geval van medewerkers, wordt overlegd hoe en op welke wijze er terugkoppeling naar de opdrachtgever plaats vindt. De medewerker bepaalt de mate van openheid en gedetailleerdheid in die terugkoppeling.

De resultaten die in coachingstrajecten zijn geboekt:
* De medewerker heeft helder zijn of haar doelen geformuleerd en weet hoe die te bereiken.
* De medewerker krijgt meer energie doordat de eerste stappen gezet worden.
* De medewerker heeft zicht op het eigen functioneren waardoor bijvoorbeeld aansturing van medewerkers makkelijker wordt.
* In een conflictsituatie hebben betrokkenen de verschillende oplossingsrichtingen onderzocht en keuzes gemaakt.

Onderwerpen van coaching:
(Situationeel) leiding geven, funcionerings- en voorgangssprekken, mediation, loopbaancoaching, klantgericht communiceren, persoonlijke effectiviteit, samenwerken.