/* */

TCB

Training, Coaching, Begeleiding

 

 

Landelijk Register MZ-opleiders         193732
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel      56595166
Vestigingsplaats          Gouda 
telefoonnr  0613534348 
bankrekening          56080

Opgenomen in register CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs).
Hierdoor BTW vrijgesteld.