/* */

Mw. M. Hiddema

Functie: Ambtelijk Secretaris ondernemingsraad Waterschap Noorderzijlvest

In april 2011 heb ik Brenda leren kennen.
Ik volgde, samen met de toen nog geheel nieuwe OR, een maatwerktraining. Onder haar begeleiding waren we al zeer snel inhoudelijk aan de slag en hebben we de speerpunten van de ondernemingsraad direct op een rijtje kunnen zetten. Brenda bleek ook een vaardig gesprekleider in het eerste gesprek met de ondernemingsraad onze directeur.

Brenda is duidelijk en eerlijk in het geven van haar mening, daar heb ik persoonlijk veel aan gehad. Zeker tijdens de basistraining (ambtelijk)secretaris ondernemingsraad die ik een maand later ook bij haar heb gevolgd. Na een training van Brenda ga ik altijd met veel energie naar huis.

Het mooie aan Brenda vind ik, dat ze heel duidelijk is en toch respectvol blijft. Zij voelt een groep snel en heel goed aan, weet precies aan welke nieuwe stap we toe zijn. Brenda is deskundig heeft veel kennis maar, ook heel belangrijk, heeft ze gelukkig ook humor.

In een ondernemingsraad zitten natuurlijk heel verschillende mensen, bij Brenda komen alle leden tijdens de trainingen op respectvolle wijze aan bod en tot hun recht. Het is ook erg prettig dat Brenda altijd heel goed bereikbaar is als je haar nodig hebt. Daarnaast heb ik de ervaring dat Brenda bereid is om tussendoor mee te denken en/of te adviseren.
Kortom een prima trainer!

 
 

Saskia van der Lyke

Functie: Directeur ISZ de Brug

ISZ de Brug heeft Brenda geconsulteerd ten behoeve van haar OR en samenwerking tussen OR en directie. Ik heb Brenda leren kennen als een trainer/coach die vraaggestuurd werkt. Ze geeft praktische tips en heeft goede kennis van zaken. Mede dankzij haar constructieve 'feed-back on the job ' werken directie en OR (nog) professioneler met elkaar samen.

 

 

Mw. G. IJzerman

Functie: Teamleider juridische zaken, ODRU (voorheen Omgevingsdienst Regio Utrecht)

Brenda Vink heb ik tijdens mijn periode als secretaris van de ondernemingsraad (van 2004 tot 2010) van onze organisatie Milieudienst Zuidoost Utrecht als een zeer inspirerende trainster ervaren. Zij trainde onze ondernemingsraad gedurende 3 dagen per jaar. Wij zijn daardoor veel professioneler gaan werken en hebben een betere relatie kunnen opbouwen met onze bestuurder, mede dankzij haar inbreng. Daardoor hebben we meer invloed kunnen uitoefenen tijdens besluitvormingsprocessen. Haar manier van trainen was eerlijk, op een open en prettige manier confronterend, en ook speelde zij flexibel en goed in op de leerwensen die er op dat moment waren, danwel tijdens de training ontstonden. Haar manier van werken is heel pragmatisch en daardoor effectief.

Op het moment dat ik in mijn functie als leidinggevende behoefte had aan een persoonlijk coachingstraject, dat gericht was op versterking van vaardigheden op gebied van coachend leidinggeven en positionering tussen directie en medewerkers, heb ik Brenda gevraagd om mij daarbij te coachen. Ik wist dat ik van haar veel kon leren en dat Brenda integer en betrouwbaar zou zijn. Gedurende een aantal maanden heeft zij mij gecoacht, waardoor ik meer inzicht heb gekregen in mijzelf en mijn manier van leidinggeven en daardoor zijn de bewuste vaardigheden daadwerkelijk verbeterd. Belangrijk is dat ik mede door haar aanpak meer plezier gekregen heb in mijn functie.

Kortom, ik kan Brenda van harte aanbevelen als trainster van groepen maar ook als persoonlijke coach.

 

 

 

Mw. G. Doelare

Functie: Sales Support at Garphin. Voorheern: lid en later voorzitter Cliëntenraard DWI.

Brenda vind ik een prettige, vlotte en enthousiaste trainer. De trainingen en coaching van Brenda zijn leerzaam en nuttig. Als voorzitter van de cliëntenraad Dienst Werk en Inkomen Amsterdam heb ik Brenda als één van de toppers ervaren en beveel ik haar metname aan vanwege haar vakkundigheid en professionaliteit.