/* */

Teams 
De teams waar ik mee werk zijn medewerkers van een afdeling die al langer samen werken of juist net zijn samengesteld uit twee of meer andere teams, zoals na een reorganisatie. Ook werk ik met teams waarbij de deelnemers een zelfde soort taakstelling of functie hebben, bijvoorbeeld teamleiders.
Afhankelijk van de doelstellingen die zijn geformuleerd, worden de werkvormen erbij gekozen. Dat kunnen meer standaard werkvormen zijn zoals groepsdiscussies maar ook werkvormen als outdoor of creatieve werkvormen.

De resultaten die in eerdere trainingen aan teams zijn geboekt:
* Kortere opstarttijd van een nieuw team;
* Verbeterde samenwerking binnen het team;
* Leiding nemen en delegeren.
* Verhoogd werkplezier en enthousiasme.
* Effectiever werken /communiceren.                                      
* Elkaar feedback (durven) geven.

                    De volgende onderwerpen zijn in eerdere team-trainingen aan bod geweest:
Teambuilding ook middels outdoor, samenwerken, feedback geven, (effectief-) vergaderen, teamrollen, werkplezier, werken met de vier elementen, SWOT-analyse, Stephan Covey: de 7 eigenschappen van effectief leidinggeven. Onderhandelen.