/* */

Ondernemingsraden (OR, COR, OC, PVT)
Ondernemingsraden willen een bijdragen leveren aan het goed functioneren van de organisatie.
Om dit te kunnen realiseren is kennis, vaardigheden en lef nodig. In een gesprek met de medezeggenschap wordt bepaald waar de meeste winst te boeken is om de doelen van de raad te realiseren. Daar maak ik dan een ondersteuningsprogramma voor.
Veelal bestaat de ondersteuning  uit trainingen omdat er dan tijd is om een onderwerp nader uit te werken en toe te passen op een situatie uit de eigen praktijk.  Medezeggenschapsraden kunnen ook geholpen zijn bij een training on the job, bijvoorbeeld coaching tijdens vergaderingen/bijeenkomsten of begeleiding bij het opstellen van een advies.
Tijdens de training vormt de eigen praktijk situaties de leidraad voor de te behandelen onderwerpen.

In de afgelopen jaren heb ik veel resultaten geboekt met verschillende ondernemingsraden. Bijvoorbeeld:
* De OR wordt een volwaardige gesprekspartner voor de bestuurder;
* De OR is effectiever door het formuleren van realistische doelen;
* De OR weet wat de toegevoegde waarde van deze OR is.
* Acceptabele tijdsbesteding door de leden van de OR.
* OR leden hebben hun eigen competenties ontwikkeld.

Onderwerpen die regelmatig een onderdeel van een training of coaching zijn:
Beïnvloeden door samenwerken, achterban vertegenwoordiging, onderhandelen, reorganisaties, WOR, theorie van Stephan Covey, time management, vergadertechnieken, pr, projectmanagement, arbeidsomstandigheden, personeelsbeleid, werkplezier, werken met de vier elementen.

Als trainer heb ik inmiddels ervaring met een diversiteit aan klanten: vooral in de zorg, (semi-) overheid, onderwijs en welzijn. Daarnaast heb ik ook klanten in de recreatie en toerisme, detailhandel en industrie.