/* */

Vrijwilligers
Ik ben zelf begonnen als vrijwilliger bij diverse organisaties (natuur en milieu, en welzijn). Later ben ik als  professional met groepen vrijwilligers gaan werken.
De kracht van vrijwillligers ligt in de betrokkenheid met het onderwerp.  Dit leidt meestal ook tot een belangrijke valkuil: waar ligt de grens (emoties, tijd), werk/privé) in het vrijwilligerswerk? Dit element speelt regelmatig tijdens de trainingen.

Vrijwilligersorganisaties waar ik trainingen voor heb verzorgd:
Nederlands Rode Kruis, Natuurmonumenten, Unicef, CNV, Stichting Present, Zonnebloem.

 
De resultaten die iin de trainingen onder meer geboekt zijn:
* Effectief zijn : “doe je de goede dingen en doe je die dingen goed”.
* Verhoogd inzicht in de effecten van het eigen gedrag.
* Nieuwe praktische vaardigheden.
* Opgebouwd zelfvertrouwen.
* Nieuwe energie om verder aan de slag te gaan.

 

Onderwerpen die tijdens  trainingen aan aan bod zijn gekomen:

leidinggeven aan teams, klantvriendelijkheid, excursietechnieken, werven en behouden van vrijwilligers,  communicatie, presenteren, vergadertechnieken, train de trainer.